ویکی Marvel's Spider Man

لباس آنتی-اوک (Anti-Ock Suit)

اشتراک‌گذاری

لباس آنتی-اوک

Anti-Ock Suit

لباس آنتی-اوک (Anti-Ock Suit) - Marvel's Spider Man

بها

هیچ

مورد نیاز

ماموریت Pax in Bello

قدرت

Resupply
بازیابی مهمات گجت کنونی

لباس آنتی-اوک (Anti-Ock Suit) یکی از لباس‌های قابل استفاده در Marvel's Spider-Man است. این لباس یکی از معدود لباس‌های رایگان است که از طریق کامل کردن ماموریت قابل دسترسی است و بازیکنان در شروع ماموریت Pax in Bello آن را دریافت می‌کنند. این لباس دارای قدرت ویژه Resupply است.

خصوصیات

آنتی داک یک نسخه زرهی از لباس پیشرفته است و از این رو طراحی آن به این لباس شباهت‌هایی دارد. این لباس به رنگ سیاه و با هایلایت زرد است که بخش زرد رنگ شامل یک نشان عنکبوت بزرگ در جلوی لباس و همچنین در لنزهای چشمان می‌شود. این طرح رنگ شبیه به بازوهای دکتر اکتاویوس است و به نوعی تاکید می‌کند که این لباس برای مبارزه با این باس و بازوهای روباتی او طراحی شده است.

قدرت لباس

قدرت Resupply (تامین دوباره) این لباس به اسپایدرمن اجازه می‌دهد تا او به طور مداوم مهمات گجت‌های خود را بازیابی کند.