بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هاشیرا

اشتراک‌گذاری

هاشیرا

Hashira

هاشیرا - شیطان کش

نام به ژاپنی

وابسته به

اولین نمایش

فصل ۴۴ (مانگا)
قسمت ۲۲ (انیمه)

هاشیرا (Hashira - به معنی: ستون‌ها) نه تا از قدرتمندترین شمشیرزن‌های دسته شیطان کش هستند. از این رو آن‌ها بالا-رده‌ترین افراد سازمان و نخبه‌ترین سربازان هستند که در جنگ با موزان کیبوتسوجی و دوازده کیزوکی نقشی محوری دارند.

نگاه کلی

این گروه توسط رهبرشان یعنی کاگایا اوبویاشیکی و در حال حاضر توسط کیریا اوبویاشیکی نظارت می‌شوند. آن‌ها قوی‌ترین شمشیرزن‌ها در میان شیطان کش‌ها تلقی می‌شوند. هر هاشیرا دارای یک سبک تنفس متفاوت است که آن را از یک پرورش‌دهنده و یا با تمرین شدید آموخته است. هر یک از این افراد به یک منطقه‌ی خاص جهت پاسبانی اختصاص پیدا می‌کنند و همیشه به جمع‌آوری اطلاعات در مورد شیطان‌های همان منطقه به منظور پرورش شمشیرزنی خود می‌پردازند. شمشیرزن‌های سبک تنفس شعله و تنفس آب در هر عصر بدون استثنا تبدیل به هاشیرا شده‌اند.

دو روش برای تبدیل شدن به یک هاشیرا وجود دارد. یکی رکورد کشتن ۵۰ شیطان، و دیگری کشتن یکی از دوازده ماه شیطان است. افراد برای پیوستن به هاشیرا تقریبا پنج سال را تمرین می‌کنند، اگرچه افراد مستعد ممکن است در دو سال هم به این جایگاه برسند.

یک هاشیرا ممکن است برای خود جانشینی انتخاب کند تا در زمان مرگ یا بازنشستگی جای او را پر کند. این جانشین با عنوان تسوگوکو شناخته می‌شود.

اعضا

اعضای سابق

صفحات دیگر