ویکی شیطان کش

دسته شیطان کش

اشتراک‌گذاری

دسته شیطان کش

Demon Slayer Corps

دسته شیطان کش - شیطان کش

نام ژاپنی

鬼殺隊 (کیساتسوتای)

اولین نمایش

  • فصل ۴ (مانگا)
  • قسمت ۳ (انیمه)

ارتش یا دسته شیطان کش (Demon Slayer Corps) سازمانی است که از زمان‌های باستان وجود داشته و وظیفه‌اش حفاظت از بشریت در برابر شیطان‌ها است. صدها شیطان کش در این سازمان وجود دارد اما آن‌ها توسط دولت به رسمیت شناخته نشده‌اند.

ساختار

یک شخص برای تبدیل شدن به یک شیطان کش باید گزینش پایانی را بگذراند، یک تست که به عنوان آزمون ورودی به دسته شیطان کش گرفته می‌شود. در هنگام این گزینش، آزمون‌دهندگان باید به مدت هفت روز بدون هیچ کمک خارجی، روی یک کوه که آلوده به شیطان‌ها است زنده بمانند. نامزدهایی که این گزینش پایانی را به انجام برسانند یک یونیفرم استاندارد دریافت می‌کنند که با دوام و سبک است. آن‌ها همچنین این فرصت را دارند که سنگ معدن شمشیر نیچیرین خود را انتخاب کنند، شمشیری که برای از بین بردن شیطان‌ها برای آن‌ها ساخته می‌شود. همچنین یک کلاغ کاسوگای به منظور ارتباطات به شیطان کش‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

زمانی که یک شیطان کش به طور کامل در سازمان مستقر شود، به او یک درجه داده می‌شود که اولین درجه با نام میزونوتو شناخته می‌شود. شیطان کش‌ها باید با انجام ماموریت‌های مختلف به سمت درجه کینوئه پیشرفت کنند. اسامی این درجه‌ها به ترتیب زیر است:

میزونوتو > میزونوئه > کانوتو > کانوئه > تسوچینوتو > تسوچینوئه > هینوتو > هینوئه > کنوتو >‌کینوئه

هر شیطان کشی که موفق به کشتن ۵۰ شیطان یا یک عضو از دوازده ماه شیطان شود مجاز به پیوستن به ستون‌ها است، گروهی نخبه که تنها از شیطان کش‌های قدرتمند سازمان تشکیل شده است.