بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کمان تالون

اشتراک‌گذاری
کمان تالون

کمان تالون (Talon Bow) سلاحی است که توسط آترئوس در سراسر بازی God of War مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سلاح ضربه‌ی زیادی را به دشمن وارد نمی کند اما می‌تواند برای سرعت بخشیدن به فرآیند گیج شدن آن‌ها و در مبارزات استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد. پس از ارتقای این سلاح دسترسی به مهارت‌های مختلف و تیرهای مخصوص فراهم می‌شود. این سلاح همین طور می‌توان به حملات رونیک مجهز شود.

صفحات دیگر