بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ورجیل مینکلر

اشتراک‌گذاری

ورجیل مینکلر

Virgil Minkler

ورجیل مینکلر - Far Cry

وضعیت

درگذشته

مکان تولد

ایالت متحده

ملیت

آمریکایی

وابسته به

گربه‌های وحشی هوپ کانتی
گروه مقاومت

حضور در

ورجیل مینکلر (Virgil Minkler) شخصیتی در بازی Far Cry 5 و رهبر گربه‌های وحشی هوپ کانتی است. او گربه‌ها را برای دفاع و محافظت از زندان هوپ کانتی در مقابل فرقه دروازه عدن هدایت می‌کند.

صفحات دیگر