ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلمروها

اشتراک‌گذاری
قلمروها
موردرد در حال توضیح در مورد قلمروها

قلمروها (Realms) اشاره به تمام جهان‌های موازی دارد که در خارج از جهان سید کاگنو و ساکنان دیگر قرار دارد، جایی که جهان‌های بی‌شماری فراتر از ابعاد دیگر وجود دارند.

شرح

این قلمروها شامل جهان‌های بی‌شماری هستند که حول یک نقطه واحد مانند یک منظومه ستاره‌ای یا کهکشان می‌چرخند و جهانی که سید در آن زندگی می‌کند نیز یکی از آنهاست. جهان‌هایی از یخ، زهر، شعله، تهی و بدون نور و رنگ، و جهان هیولاها مواردی از این دست هستند که در مجموعه قلمروها نامیده می‌شوند.

در هر جهان گذشت سال‌ها و سرعت گردش آن‌ها متفاوت است. این امکان وجود دارد که گاهی آن‌ها با یکدیگر برخورد کنند و شکاف‌هایی ایجاد شود و دو جهان متفاوت به یکدیگر متصل شوند و روی  یکدیگر تأثیر بگذارد.

دلیل وجود هیولاها و جادوها در جهان سید این است که ۱۰ میلیون سال پیش این جهان با یکی از جهان‌های شیاطین برخورد کرده است و هیولاها و قدرت جادویی از آن جهان سرازیر شده‌اند.

زندگی قبلی سید در زمین نیز از این قاعده مستثنی نبود، زیرا هیولاها و قدرت جادویی به دلیل یک درگیری با جهان شیاطین به آنجا نیز سرازیر شدند و باعث فروپاشی ژاپن و سایر نقاط جهان شدند. به طوری که آکانه نیشینو و افراد دیگری در ژاپن به جادویی دست یافتند.

قلمروها و جهان‌های شناخته‌شده

  • زمین
  • جهان دیگر
  • قلمروی اول
  • قلمروی چهارم
  • قلمروی دوازدهم
صفحات دیگر