بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اردتری

اشتراک‌گذاری
اردتری
اردتری

درخت ارد یا اردتری (Erdtree) یک درخت عظیم و درخشان واقع در سرزمین‌های میانه است. قدرت این درخت از حلقه الدن گرفته شده، و حداقل پیش از شکستگی حلقه یک هاله‌ی طلایی از آن بر ساکنان این سرزمین‌ها وجود داشت که نشانه‌ی موهبت آن بود.

صفحات دیگر