بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باغ زن (Zen Garden)

اشتراک‌گذاری

باغ زن (Zen Garden) مکانی در Detroit: Become Human است. کانر و آماندا در فواصل معین در باغ زن با یکدیگر دیدار کرده و تحقیقات بر اندرویدهای منحرف شده را بررسی و در مورد آن صحبت می‌کنند.

جزئيات

این باغ یک رابط گرافیکی و یک مکان مجازی ساخته سایبرلایف است. اولین نسخه آن توسط الیجا کامسکی طراحی شد اما بعدها توسط افراد دیگری بهبود پیدا کرد.

هوش‌های مصنوعی همانند اندرویدها می‌توانند به طور ذهنی وارد این مکان شوند، در حالی که بدن فیزیکی آن‌ها می‌تواند در هر جایی باشد. سایبرلایف بر اینجا کنترل کامل دارد و می‌تواند ذهن یک هوش مصنوعی را به اجبار در آن احضار یا از ترک آن جلوگیری کند، به این ترتیب ذهن آن‌ها در این مکان به دام افتاده و بدن آن‌ها ممکن است توسط آن‌ها از راه دور کنترل شود.

باغ زن شامل یک برکه، مسیرها، پل‌ها و یک جزیره‌ی شناور است. این مکان می‌تواند فصل‌ها و آب و هوا را شبیه‌سازی کند. یک طرف این باغ یک قبرستان وجود دارد که حاوی قبرهای مدل‌های کشته شده کانر است.

کامسکی همان که ادعا می‌کند در تمام برنامه‌هایش یک راه خروج تعبیه می‌کند، در این مکان نیز یک راه خروج اضطراری قرار داده است. در چپتر مبارزه برای دیترویت اگر کانر توسط سایبرلایف به دام بیفتد او می‌تواند از این راه عبور کند و از باغ زن خارج شود. به این ترتیب او کنترل فیزیکی بدن خود را دوباره باز خواهد یافت.

چپترها

  • منتظر ماندن برای هنک...
  • رولت روسی
  • دشمن ملت
  • آخرین شانس، کانر
  • مبارزه برای دیترویت

تصاویر

باغ زن

Zen Garden

صفحات دیگر