ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مانگا

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
داستان ای-کیرا .  - دفتر مرگ

داستان ای-کیرا

داستان ای-کیرا (The a-Kira Story) چپتر یک وان-شات و دنباله‌ای بر مانگای اصلی دفتر مرگ است که در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۰ منتشر شد. نویسنده و تصویرگر مانگای اصلی یعنی تسوگومی اوبها و تاکشی اوباتا دوباره با همکاری هم این چپتر جدید را خلق کردند. یک سال پس از انتشار، این چپتر در قالب کتاب […]
دفتر مرگ (مانگا) .  - دفتر مرگ

دفتر مرگ (مانگا)

دفتر مرگ (Death Note) یک مجموعه مانگا به نویسندگی تسوگومی اوهبا و با تصویرگری تاکشی اوباتا است. داستان مانگای دفتر مرگ پیرامون یک دانش‌آموز دبیرستانی است که یک دفترچه فرا طبیعی را پیدا می‌کند که به او اجازه می‌دهد تا نوشتن اسم هر کسی قربانی مورد نظر را بکشد. جریان داستان به گونه‌ای پیش می‌رود […]
مانگای دفتر مرگ پایلت .  - دفتر مرگ

مانگای دفتر مرگ پایلت

مانگای دفتر مرگ پایلت (Death Note Manga Pilot)‌ یک چپتر وان-شات پیش از مانگای اصلی دفتر مرگ است. این مانگا هیچ پیوستگی با مانگای اصلی ندارد. چپتر پایلت در سال ۲۰۰۳ در هفته‌نامه جامپ شونن منتشر شد. این چپتر به اندازه کافی موفق بود که منتهی به انتشار چپتر اول مجموعه اصلی در سال ۲۰۰۴ […]
داستان سی-کیرا .  - دفتر مرگ

داستان سی-کیرا

داستان سی-کیرا (The C-Kira Story) یک یک چپتر وان-شات اختتامیه از مانگای دفتر مرگ است که گاهی با عنوان وان-شات ویژه یا چپتر ۱۰۹ خطاب می‌شود. این مانگا دو سال بعد از مانگای اصلی منتشر شد و در قالب «دفتر مرگ: داستان‌های کوتاه» بازنشر شد. داستان این مانگا مربوط به سه سال بعد از حل […]