ویکی سایبرپانک

ناحیه واتسون

اشتراک‌گذاری

ناحیه واتسون (Watson District) یکی از نواحی نایت سیتی در Cyberpunk 2077 است. اینجا ناحیه‌ای است که بازیکن بازی را از آن شروع می‌کند. این ناحیه تحت نفوذ آسیایی است و ساختمان‌های آن زمانی تحت مالکیت شرکت‌ها قرار داشت. واتسون خانه‌ی مهاجرانی از چندین قومیت است. V یک واحد آپارتمانی در یکی از ابرساختمان‌های این ناحیه دارد و کارگاه ویکتور نیز در این ناحیه واقع شده است.

مکان‌ها

  • اسکله آراساکا
  • کابوکی
  • لیتل چاینا
  • ناحیه صنعتی نورث‌ساید

ماموریت‌ها

  • The Corpo-Rat
  • Going Pro