ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بلک‌وال

اشتراک‌گذاری

بلک‌وال (Blackwall) یک فایروال است که توسط نت‌واچ توسعه داده شده است. این فایروال که در داخل نت قرار دارد و وظیفه دارد از نفوذ هوش‌های مصنوعی سرکش به بقیه فضای مجازی و ایجاد ویرانی جلوگیری کند.

تاریخچه

در دهه ۲۰۴۰، نت‌واچ با کمک انگرام‌ها، مخفیانه پروژه‌ای به نام «بلک وال» را توسعه داد تا نت را تحت کنترل نگه دارد. از زمانی که دیتاکرش توسط ریچ بارتماس ایجاد شد، بشریت مجبور شد دسترسی خود به منابع و دانش ارزشمند را فدای حفاظت از شبکه کند. وظیفه بلک‌وال این بود که منطقه‌ای از شبکه را برای استفاده انسان ایمن کند و در عین حال از آن در برابر تهدید هوش‌های مصنوعی خطرناک و سرکش که دهه‌ها قبل در فضای مجازی منتشر شده بود، حفاظت کند.

صفحات دیگر