ویکی سایبرپانک

بدلندز

اشتراک‌گذاری

ناحیه بدلندز (Badlands District) یکی از نواحی نایت سیتی در Cyberpunk 2077 است.

شرح

بدلندز دشت‌های وسیع خارج از نایت سیتی است که جمعیت آن را عشایر (Nomads)‌ تشکیل داده‌اند. در این ناحیه همچنان زندگی جریان دارد و فرصت‌های طلایی وجود دارد.

عشایر تنها کسانی نیستند که در بدلندز ساکن هستند. باندی به نام وریتس نیز در این جا سکونت دارند که متشکل از تبعیدشدگان قبایل محلی هستند. این افراد مسئول ناپدید شدن حامل‌های متعلق به شرکت‌ها هستند. عبور از خاک آن‌ها بدون اسلحه خودکشی است.

ماموریت‌ها

  • The Nomad
  • These Boots Are Made for Walking‎‎