ویکی سایبرپانک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انگرام

اشتراک‌گذاری

یک انگرام عصبی دیجیتالی (digital neural engram) که همچنین با نام روح (ghost) شناخته می‌شود، آگاهی دیجیتالی-شده‌ی یک انسان در فرم کد است. آن‌ها با استفاده از برنامه‌ای به نام سول‌کیلر ایجاد می‌شوند و بسیاری معتقدند که راه رسیدن به جاودانگی است.

شرح

انگرام‌های دیجیتالی در ابتدا توسط پروژه‌ی آلت کانینگم به نام سول‌کیلر تولید شدند. این پروژه انگرام‌های عصبی افراد را به بهای کشتن سوژه کپی می‌کرد، اگرچه کانینگم هرگز آن را روی کسی استفاده نکرد. آراساکا پس از به دست آوردن این برنامه در سال ۲۰۱۳، آن را اصلاح کرد و بهبود بخشید تا مؤثرتر باشد. آن‌ها قادر شدند از سول‌کیر بدون کشتن هدف استفاده کنند، هرچند که کل مغز فرد را کپی نمی‌کرد، زیرا انجام این کار به ناچار منجر به مرگ فرد می‌شد. می‌توان از سول‌کیلر بر روی یک فرد مرده نیز استفاده کرد، اگرچه در این صورت انگرام بیش از اینکه یک شخصیت واقعی باشد، بازتابی از خاطرات فرد خواهد بود.

پس از تهیه یک کپی از شخص اصلی، می‌توان انگرام‌ها را کمی تغییر داد، اما این موارد برای فرآیند بازجویی آراساکا محفوظ بود. تغییر انگرام حتی اگر اندک باشد برای عموم مجاز نیست.

برخی افراد اشاره کرده‌اند که انگرام شخصیت واقعی آن‌ها نیست، زیرا فاقد «روح» شخص است. این فقط پوسته‌ای از شخصیت خودشان است و در حالی که کاملا شبیه شخص اصلی است و می‌تواند بستگان نزدیک را فریب دهد، اما به طور دقیقا یکسان نیست.

انگرام‌های شناخته‌شده

Cyberpunk RED

  • ایشا تانگ

Cyberpunk 2077

صفحات دیگر