ویکی Control

هدرون (Hedron)

اشتراک‌گذاری

هدرون

Hedron

هدرون (Hedron) Control

نوع

موجود برون بعدی

وضعیت

تخریب شده

تاریخ مرگ

اکتبر ۲۰۱۹ (توسط هیس)

منشا

Slidescape-36

سکونت

اتاق هدرون، پژوهش بعدی، بخش پژوهش

متحدان

  • کاسپر دارلینگ
  • جسی فیدن

هدرون (Hedron) یک موجود برون بعدی نشات گرفته از Slidescape-36 است که به عنوان یک مجرا از رزونانس پولاریس عمل می‌کند.

هدرون توسط کاسپر دارلینگ کشف و مورد مطالعه قرار گرفت. دارلینگ با استفاده از آن تقویت‌کننده‌های رزونانس هدرون (HRAها) را ساخت، چیزی که بعدا از اداره کنترل فدرال در برابر هجوم هیس محافظت کرد.

تاریخچه

هدرون در هنگام یک سفر اکتشافی به سرپرستی کاسپر دارلینگ در Slidescape-36 از طریق اسلاید پروژکتور کشف شد. دارلینگ پی برد که این یک منبع قدرتمند از رزونانس است. او با وجود تلفاتی که از رزونانس درون Slidescape-36 به وجود آمده بود اما در نهایت هدرون را به زمین منتقل کرد و آن را درون یک اتاق عظیم در ناحیه پژوهش بُعدی قرار داد. در آنجا هدرون به طور گسترده توسط دارلینگ مورد مطالعه قرار گرفت و دارلینگ به این واسطه موفق به شناسایی یک نیروی خوب و منبع هوشمند رزونانس در هدرون شد.

بنا بر گفته جسی فیدن، هدرون به عنوان یک مجرا یا تقویت‌کننده برای پولاریس عمل می‌کند. دارلینگ با آگاهی از تهدید هیس روی به ساختن تقویت‌کننده‌های رزونانس هدرون (HRAها)  آورد تا از ماموران اداره در برابر رزونانس متخاصم هیس محافظت کند. زمانی که زاکریا ترنچ توسط هیس تسخیر شد و با استفاده از یک اسلاید دیگر هیس را آزاد کرد، تنها مامورانی که HRA به تن داشتند زنده باقی مانند. در همین زمان هدرون، جسی فیدن را به سوی Oldest House فرا خواند تا در برابر هیس مقابله کند. جسی بعد از مرگ زاکریا تبدیل به رئیس جدید اداره شد و در مقابله با هیس موثر واقع شد، با این حال هدرون توسط هیس تخریب شد و اداره در مرز نابودی قرار گرفت اما جسی در نهایت با تبدیل شدن به نیروی جدید پولاریس موفق به حفظ FBC شد.