ویکی Control

مالکوم رونی (Malcolm Rooney)

اشتراک‌گذاری

مالکوم رونی

Malcolm Rooney

مالکوم رونی (Malcolm Rooney) Control

مرگ

حوالی ۲۰۱۹

دلیل مرگ

جذب شدن توسط هیس

پیشه

سرپرست امنیت FBC

وابسته به

اداره کنترل فدرال

مالکوم رونی (Malcolm Rooney) شخصیتی در Control و یکی از اعضای اداره کنترل فدرال و رئیس امنیت Oldest House بود. در هنگام یورش هیس، او و تیمش توسط هیس جذب شدند و در مقابل FBC قرار گرفتند. خود رونی تبدیل به یک فرم پیشرفته از دشمنان تحت عنوان Tempest شد که توسط هیس کنترل می‌شد.