ویکی Control

شی حامل قدرت (Object of Power)

اشتراک‌گذاری
شی حامل قدرت (Object of Power) Control

تلویزیون بنیکوف، یک شی حامل قدرت که تحت اختیار FBC قرار دارد.

اشیای حامل قدرت (Objects of Power) به اختصار OoPها فرمی از آیتم تغییر یافته هستند که به Astral Plane متصل هستند.

اشیای حامل قدرت برخلاف آیتم‌های تغییر یافته معمول می‌توانند توسط افراد توانا مورد استفاده قرار گیرند و قابلیت‌هایی را در اختیار فرد حامل بگذارند. جسی فیدن قادر است از طریق Astral Plane به این اشیای قدرت دسترسی پیدا کند و قدرت مربوط به هر یک از اشیا را به دست آورد.

اداره کنترل فدرال اهمیت زیادی برای Oopها قائل است و در مرکز فرماندهی خود یعنی Oldest House به نگهداری، مطالعه و کنترل اشیای قدرت می‌پردازد. یکی از این اشیا که تحت کنترل FBC و رئیس این اداره است اسلحه سرویس است که در حال حاضر تحت اختیار جسی فیدن، رئیس جدید اداره قرار دارد. رئیس FBC همچنین قادر است به میزان مشخصی روی دیگر اشیای قدرت کنترل داشته باشد.

اشیای قدرت برجسته

  • اسلحه سرویس (Service Weapon)
  • هاتلاین (Hotline) - اتاق هاتلاین، بخش اجرایی
  • فلاپی دیسک (Floppy Disk)
  • اسب مری-گو-راند (Merry-Go-Round Horse) - بخش نگهداری
  • خانه امن (Home Safe) - پخش نگهداری
  • لایت‌باکس ایکس-ری (X-Ray Light Box) - بخش پژوهش
  • تلویزیون بنیکوف (Benicoff TV)
  • اسلاید پروژکتور (Slide Projector)
  • زیرسیگاری و سیگار (Ashtray and Cigarette)