ویکی Control

Altered World Event

اشتراک‌گذاری

رویدادهای جهان تغییر یافته (Altered World Events) به اختصار AWEها رویدادهایی فرا طبیعی هستند که توسط اداره کنترل فدرال مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. این رویدادها در نتیجه‌ی نفوذ نیروهای فرا طبیعی از بعدهای دیگر به واقعیت معمول اتفاق افتاده است.

در واقع واژه AWE به طور کلی به هر نوع رخداد فرا طبیعی اشاره دارد که در تحقیقات FBC مشاهده شده است، از جمله آیتم‌های تغییر یافته، اشیای حامل قدرت یا پیدایش آستانه و یا پدیده‌های ناشناخته‌ی دیگر که به بعدهای دیگر یا ناخودآگاه انسان مرتبط هستند.

اشاره در رسانه‌های دیگر

گرافیتی AWE در بازی Quantum Break
گرافیتی AWE در بازی Quantum Break

توسعه‌دهنده بازی کنترل یعنی Remedy Entertainment اعلام کرده که AWEها چندین مرتبه در بازی‌های پیشین این کمپانی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. برای مثال بلاگی تحت عنوان This House of Dreams (سال ۲۰۱۲) که مرتبط به بازی Alen Wake است یک مامور فدارال با نشان AWE قابل مشاهده است. در بازی Quantum Break نیز روی یک تخته سیاه حروف مخفف AWE دیده می‌شود که می‌تواند به Altered World Event یا Alan Wake Experience اشاره داشته باشد. همین طور گرافیتی AWE در سراسر Quantum Break قابل مشاهده است.

صفحات دیگر