ویکی Control

برد (The Board)

اشتراک‌گذاری

برد

The Board

برد (The Board) - Control

نوع

موجود برون بعدی

منشا

Foundation (اشاره شده)

سکونت

Astral Plane

متحدان

برد (The Board) که همچنین با نام هرم سیاه (Black Pyramid) شناخته می‌شود، یک موجود برون بعدی یا گروهی از موجودات حاضر در Astral Plane است.

برد در فرم یک هرم سیاه وارونه قابل مشاهده است و ظاهرا مسئول انتخاب رئیس اداره کنترل فدرال است. همچنین برد دارای ارتباطاتی با اشیای حامل قدرت در واقعیت معمول است. ماهیت و انگیزه واقعی برد نامشخص است.

شرح

برد یک موجودیت مرموز و قدرتمند در  یک بعد متناوب وسیع یعنی Astral Plane است. برد ظاهرا به واسطه پیام‌های تلپاتی و با زبانی پیچیده ارتباط برقرار می‌کند، زبانی که فقط برای برخی از افراد توانا قابل فهم است.

ریشه و ماهیت برد نامعلوم است اما پژوهش‌های FBC اشاره می‌کند که برد دارای یک ارتباط قدرتمند و احتمالا ذاتی با Oldest House است. ریشه‌ی برد و همچنین Oldest House ممکن است با Foundation مرتبط باشد، مکانی که در معدن سنگ سیاه واقع شده است. Board دارای قدرت فرا طبیعی عظیمی است و با اشیای حامل قدرت ارتباط دارد. این موجودیت قادر است این اشیا را برای برخی افراد توانا قابل استفاده کند.

صفحات دیگر