ویکی Control

امیلی پاپ

اشتراک‌گذاری

امیلی پاپ

Emily Pope

امیلی پاپ - Control

پیشه

رئیس پژوهش

وابسته به

اداره کنترل فدرال

امیلی پاپ (Emily Pope) شخصیتی در بازی Control است. او رئیس پژوهش کنونی اداره کنترل فدرال و یکی از متحدان جسی فیدن است.