S.O.E

<h2 align="center", dir="ltr">S.O.E.</h2>

مرحله قبل

Stronghold

مرحله بعد

Liberation

بازی

Call of Duty: WWII

شخصیت اصلی

رونالد رد دنیلز

گروه

لشکر پیاده نظام یکم با همراهی SOE

مکان

حوالی ارژانتان، فرانسه

تاریخ

۲۰ آگوست ۱۹۴۴

دشمنان

آلمان نازی، سگ‌های ژرمن شپرد، قطار مسلح

نقشه چند نفره

Sainte Marie du Mont, Operation Breakout

S.O.E یک مرحله کمپین در Call of Duty: WWII است. بازیکن در نقش رونالد رد دنیلز یک قطاری مسلح که حامل موشک‌های V-2 است و به سمت پاریس می‌رود، حمله می‌کند. بعد از تخریب و نابودی قطار، روسو (Rousseau) یک فرمانده مقاومت فرانسه خود را معرفی می‌کند و نقشه‌های بعدی را اعلام می‌کند.

شخصیت ها

رونالد رد دنیلز (قابل بازی)

ویلیام پیرسون

جوزف ترنر

رابرت زاسمن

ویویان

آرتور کرولی

درو استایلز

فرانک آیلو

روسو

دیویس

سلاح ها

اسحله‌های آغازین

  • Grease Gun
  • Sawed-off Shotgun

اسلحه‌های یافت شده

  • Waffe 28
  • Kar98K
  • M30 Luftwaffe Drilling
  • Mounted MG42
  • Bren
  • MP-40
  • MG 15