لشکر پیاده نظام یکم (1st Infantry Division)

لشکر پیاده نظام یکم

1st Infantry Division

لشکر پیاده نظام یکم (1st Infantry Division) Call of Duty

فرمانده

 • سرلشکر تری آلن (شمال آفریقا و سیسیل)
 • سپهبد کلارنس آز. هیوبنر (نرماندی و سن-لو)

حاضر در

 • Call of Duty: Finest Hour
 • Call of Duty 2: Big Red One
 • Call of Duty: WWII

کشور

ایالت متحده آمریکا

نوع

پیاده نظام مکانیزه

فعالیت

۲۴ می ۲۹۱۷ تا اکنون

لشکر پیاده نظام یکم یا Big Red One یکی از لشکرهای نیروی زمینی آمریکا است و همانند نشانش قدیمی‌ترین لشکر پیاده نظام نیروی زمینی ایالت متحده محسوب می‌شود. 1st Infantry Division در تمام کمپین‌های اروپایی در جنگ جهانی دوم از جمله کمپین شمال آفریقا شرکت داشته است. این لشکر در عناوین Call of Duty: Finest Hour, Call of Duty 2: Big Red One و Call of Duty: WWII حاضر بوده است.

Call of Duty: Finest Hour

در کمپین آمریکایی Call of Duty: Finest Hour بازیکن کنترل ستوان چاک واکر از گروهان Able را به دست می‌گیرد. این کمپین در جبهه غربی جنگ جهانی دوم جریان دارد.

Call of Duty 2: Big Red One

در Call of Duty 2: Big Red One بازیکن هدایت رونالد راجر از لشکر پیاده نظام یکم، هنگ پیاده نظام مکانیزه شانزدهم، گروهان فاکس را به دست می‌گیرد. این بازی به بازیکن اجازه می‌دهد تا تمام کمپین‌های مهم این لشکر را در جنگ جهانی دوم تجربه کند.

Call of Duty: WWII

در Call of Duty: WWII بازیکن در نقش رونالد رد دنیلز بازی می‌کند. او یک پیاده نظام در نیروی زمینی آمریکا و 1st Infantry Division است که بعدا به درجه سرجوخه ارتقا پیدا می‌کند. بازی هنگام هجوم متفقین اروپا بین سال‌های ۱۹۴۴ و ۱۹۴۵ جریان دارد اما رویدادهای از ۱۹۴۳-۱۹۴۰ نیز وجود دارد.

واحد ها

 • گردان یکم (1st Battalion)
 • گردان سوم (3rd Battalion)
 • هنگ پیاده نظام شانزدهم (16th Infantry Regiment)
  • گروهان فاکس (Fox Company)
 • گروهان ایبل (Able Company)
 • گروهان داگ (Dog Company)

سلاح ها

 • M1 Garand
 • BAR
 • M1911
 • Browning M1919
 • M1 Carbine
 • M1903 Springfield
 • Thompson M1A1
 • Thompson M1928
 • Mk 2 Grenade
 • Grease Gun