مقاومت فرانسه (French Resistance)

مقاومت فرانسه

French Resistance

مقاومت فرانسه (French Resistance) Call of Duty

رهبر

بدون رهبر اما تاثیرپذیر از ژنرال Charles de Gaulle

حضور در

Call of Duty 3
Call of Duty: WWII

کشور

فرانسه

نوع

شورشی

زمان فعالیت

۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴

مقاومت فرانسه (French Resistance) یا Maquis یک جنبش مقاومت سازمان یافته در فرانسه هنگام اشغال آلمان نازی بود که در زمان جنگ جهانی دوم فعالیت داشت. Maquis بعد از آزادسازی فرانسه در سال ۱۹۴۴ به طور رسمی منحل شد.

Call of Duty: WWII

در Call of Duty: WWII، مقاومت فرانسه به عنوان یک جناح قابل بازی حضور دارد. در بخش کمپین، روسو، یک فرمانده زن از مقاومت به عنوان یک شخصیت قابل بازی و متحد لشکر پیاده نظام یکم حاضر است. اعضای مقاومت فرانسه در مرحله Liberation به نمایش گذاشته می‌شوند و در همین مرحله بازیکن یکی از اعضای این گروه به نام Claude را آزاد می‌کند. اسلحه‌های معمول مفاومت فرانسه Kar98k و MP40 هستند.

در حالت زامبی‌های نازی، یکی از شخصیت‌های اصلی یعنی الیوا دورانت به عنوان عضو مقامت فرانسه شناخته می‌شود.

سلاح ها و وسایل نقلیه

تفنگ ها

  • Lee Enfield
  • Kar98k

اسلحه‌های نیمه خودکار

  • Sten
  • MP40

شاتگان ها

  • M1897 Trenchgun

تفنگ های دستی

  • P-08

پرتاپ کننده

  • M9 Bazooka

وسایل نقلیه

  • Horch 1a