عملیات D-Day

<h2 align=center>D-Day</h2>

مرحله بعدی

عملیات کبرا

بازی

Call of Duty: WWII

شخصیت بازی

رونالد رد دنیلز

تیم

لشکر پیاده نظام اول

مکان

ساحل اوماها، کالدوس، فرانسه

تاریخ

۵ جون ۱۹۴۴

دشمن

ارتش آلمان نازی

نقشه چند نفره

Pointe du Hoc, Operation Neptune

D-Day یک مرحله کمپین از عنوان Call of Duty: WWII است. جوخه بازیکن از داخل یک قایق Higgins به سمت ساحل اوماها هجوم می‌برد و این صحنه با تجربه‌ی سمعی بصری متفاوت از دیگر بازی‌ها به نمایش درمی‌آید. دنیلز و سربازان او به عنوان نوک نیزه حملات متفقین می‌بایست دفاع دشمن بشکنند.

شخصیت ها