بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وی (V)

اشتراک‌گذاری

وی

V

وی (V) - سگ‌های ولگرد بانگو

اعضا

رهبری بی‌نام
جون میتامورا

اولین نمایش

قسمت ۳۸ (اشاره شده)

وی (V) یک سندیکای زیرزمینی مستعد است که در ژاپن فعالیت می‌کند و هدفش حذف کردن کاربران دارایی تونایی از این کشور است.

شرح

V سازمانی متشکل از کاربرانی دارای توانایی است که برای خلاص شدن از شر سایر کاربران توانا در ژاپن متحد شدند. به گفته ساکونوسوکه اودا، قاتلی از آن زمان، این گروه برای عدالت می‌کشد.

دامنه نفوذ V ناشناخته است، اگرچه این سازمان صاحب یک شرکت پوششی است که به عنوان دفتر یک شرکت کشتی‌سازی نشان داده می‌شود.

صفحات دیگر