ویکی سگ‌های ولگرد بانگو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ویکی سگ‌های ولگرد بانگو

اشتراک‌گذاری
آتسوشی ناکاجیما . - سگ‌های ولگرد بانگو

آتسوشی ناکاجیما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/bungou-stray-dogs/%d8%b3%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%86%da%af%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوتو اومورا"}}]}}]}}[/json] آتسوشی ناکاجیما (Atsushi Nakajima) عضو آژانس کارآگاهی مسلح است و دارای توانایی [link]{"text":"هیولای زیر نور ماه"}[/link] است. شخصیت گذشته‌ی آسیب‌زای آتسوشی بر زندگی روزمره او تأثیر گذاشته است و او با کابوس‌ها، فلاش‌بک‌ها و تک‌گویی‌های درونی درگیر است. او احساس خودارزشمندی بسیار […]

اوسامو دازای . - سگ‌های ولگرد بانگو

اوسامو دازای

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مجری مافیا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%a7\">پورت مافیا</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مامورو میانو"}}]}}]}}[/json] اوسامو دازای (Osamu Dazai) عضو آژانس کارآگاهی مسلح و مجری سابق سازمان زیرزمینی پورت مافیا است. او دارای توانایی [link]{"text":"سلب توانایی انسانی"}[/link] است. شخصیت دازای فردی مرموز است، و نیت واقعی او هرگز فاش نمی‌شود مگر اینکه خودش آن‌ها را فاش […]

دوپو کونیکیدا . - سگ‌های ولگرد بانگو

دوپو کونیکیدا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کارآگاه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"معلم (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"../%d8%a2%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad\">آژانس کارآگاهی مسلح</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"موسسه شین-تسورویا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوشیماسا هوسویا"}}]}}]}}[/json] دوپو کونیکیدا (Doppo Kunikida) عضو آژانس کارآگاهی مسلح است. او دارای یک توانایی به نام [link]{"text":"شاعر بی‌همتا"}[/link] است. شخصیت کونیکیدا به عنوان یکی از اعضای آژانس کارآگاهی مسلح در مورد شغل خود بسیار حرفه‌ای و کوشا است. برای او، شهرت آژانس بر هر […]

رانپو ادوگاوا . - سگ‌های ولگرد بانگو

رانپو ادوگاوا

رانپو ادوگاوا (Ranpo Edogawa) عضوی آژانس کارآگاهی مسلح است. با وجود این که او یک کاربر بدون توانایی است اما به عنوان یکی از بهترین کارآگاهان شناخته می‌شود و توسط خودش و سایرین با عنوان «بزرگترین کارآگاه در جهان» شناخته می‌شود. شخصیت رانپو به «توانایی» خود افتخار می‌کند و قادر است هر معمایی را در […]

آژانس کارآگاهی مسلح . - سگ‌های ولگرد بانگو

آژانس کارآگاهی مسلح

آژانس کارآگاهی مسلح (Armed Detective Agency) سازمانی از کاربران دارای توانایی است. شرح آن‌ها گروهی هستند که روی پرونده‌های خاص کار می‌کنند، پرونده‌هایی که رسیدگی به آن‌ها برای پلیس کلان‌شهر بسیار خشن یا دشوار است. اغلب، این پرونده‌ها منشأ فرا طبیعی دارند. تقریبا همه کارآگاهان این سازمان دارای قدرت‌های خاص خود هستند که با عنوان […]

پورت مافیا . - سگ‌های ولگرد بانگو

پورت مافیا

پورت مافیا (Port Mafia) یک سازمان مجرمانه زیرزمینی است که توسط اوگای موری اداره می‌شود و در یوکوهامای ژاپن مستقر است. آن‌ها دارای یک مجوز کسب و کار هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد فعالیت‌های خود را به روش قانونی پیگیری کنند. همچنین آن‌ها با عنوان «نگهبانان شب» یوکوهاما شناخته می‌شوند. نفوذ به گفته ایچیو هیگوچی، […]

انجمن . - سگ‌های ولگرد بانگو

انجمن

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"هرمن ملویل (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکوهاما، ژاپن"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"آمریکا (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۲"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۲"}}]}}]}}[/json] انجمن (The Guild) یک اجتماع مخفی از کاربران دارایی توانایی از آمریکای شمالی است که توسط [link]{"text":"فرانسیس اسکال کی فیتزجرالد"}[/link] رهبری می‌شود. نفوذ به گفته [link]{"text":"آنگو ساکاگوچی"}[/link]، نفوذ آن‌ها به آمریکای شمالی محدود نمی‌شود. آن‌ها حتی می‌توانند به قلب ژاپن هم رخنه کنند. اعضای انجمن از طریق […]

موش‌های خانه مرده . - سگ‌های ولگرد بانگو

موش‌های خانه مرده

موش‌های خانه مرده (Rats in the House of the Dead) یک سازمان زیرزمینی است که توسط فیودور داستائفسکی رهبری می‌شود. نشان لوگوی این سازمان شامل طرحی کارتونی از سر یک موش با چشمان توخالی بزرگ و پوزخندی عظیم است. نفوذ این سازمان نیز به مانند انجمن به منظور به دست آوردن کتاب، به فرقه برج ساعت وابسته است. […]

کتاب . - سگ‌های ولگرد بانگو

کتاب

کتاب (The Book) اشاره به کتابی فرا طبیعی دارد که مورد دلخواه جناح‌های مختلفی از کاربران دارایی توانایی است. موقعیت این کتاب ناشناخته است اما یک کاربر با مهارت‌هایی پیش‌شناختی قادر به دیدن آن به شکل مهر و موم شده در یوکوهاما بوده است. صفحه‌ای از این کتاب در حال حاضر در اختیار [link]{"text":"کاموی"}[/link] است. […]

چشمان خدا . - سگ‌های ولگرد بانگو

چشمان خدا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۵"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳۲"}}]}}]}}[/json] چشمان خدا (Eyes of God) یک سیستم شناسایی است که توسط [link]{"text":"تی. جی. اکلبرگ"}[/link] ساخته شده است. شرح این یک سیستم شناسایی و ردیابی خودکار برای دوربین‌های امنیتی است. روال‌های یادگیری یکپارچه این سیستم اجازه می‌دهد تا افراد را حتی از روی یک ویدیوی نامشخص شناسایی کند. این سیستم حتی می‌تواند […]

وان اوردر . - سگ‌های ولگرد بانگو

وان اوردر

وان اوردر (One Order) یک سلاح توانایی متعلق به فرقه برج ساعت است. در حال حاضر این سلاح در اختبار [link]{"text":"اوچی فوکوچی"}[/link] قرار دارد. شرح این یک سلاح کنترل‌کننده ذهن است و به عنوان «یکی از بلایای بزرگ» شناخته می‌شود و مهر و موم شده است. این وسیله باعث می‌شود هر زیردستی دقیقا مطابق دستور […]

موبی دیک . - سگ‌های ولگرد بانگو

موبی دیک

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۰ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] موبی دیک (Moby Dick) توانایی متعلق به [link]{"text":"هرمان ملویل"}[/link] است. همچنین این نهنگ قبلا یکی از پایگاه‌های انجمن بود. شرح موبی دیک یک هواپیمای بزرگ به شکل نهنگ است که ۲۹۰۰۰ تن وزن دارد. هرمن اشاره کرده است که موبی دیک در واقع موجود زنده‌ای است که در مقطعی […]

توانایی . - سگ‌های ولگرد بانگو

توانایی

فعال شدن سه توانایی متفاوت توانایی (Ability) نیروی ویژه‌ای است که افراد زیادی در سراسر جهان آن را در اختیار دارند. به شخصی که دارای توانایی باشد، کاربر توانایی گفته می‌شود. اطلاعات گفته شده است که یک فرد نمی‌تواند بیش از یک توانایی داشته باشد. یک کاربر توانایی ممکن است آگاه باشد و بتواند توانایی خود […]

جهان . - سگ‌های ولگرد بانگو

جهان

جهان BEAST (بالا) و جهان اصلی (پایین) جهان (World) اشاره به هر دوی واقعیت خارج از کتاب و جهان‌های بالقوه‌ی بی‌نهایت در داخل کتاب دارد. در حال حاضر قطعات جهان به اجبار به هم متصل شده‌اند که ناشی از توانایی اوسامو دازای به منظور ایجاد یک نقطه‌ی تکینگی است. هر جهان بالقوه هم وزن جهان‌های […]

چارچوب سه‌جانبه . - سگ‌های ولگرد بانگو

چارچوب سه‌جانبه

سه جزء اصلی چارچوب سه‌جانبه چارچوب سه‌جانبه (Tripartite Framework) چارچوبی ایجاد شده توسط بعد از [link]{"text":"جنگ بزرگ"}[/link] است. پیش‌زمینه پس از جنگ، جنگ‌سالاران و سازمان‌های غیرقانونی متعددی از کشورهای مختلف به یوکوهاما آمدند و شرایط شهر را تغییر دادند. در یک چشم به هم زدن شهر تبدیل به مناطقی بی‌قانون شد و خشونت و ناآرامی […]

پروژه آراهاباکی . - سگ‌های ولگرد بانگو

پروژه آراهاباکی

تکینگی ایجاد شده در پروژه آراهاباکی پروژه آراهاباکی (Project Arahabaki) یک پروژه تحقیقاتی نظامی فوق سری ژاپنی بود که حول محور ایجاد توانایی‌های مصنوعی می‌چرخید. این پروژه به رهبری N در اواخر  شروع شد، سال‌ها پس از ایجاد یک توانایی نشات گرفته از [link]{"text":"مشکی شماره ۱۲"}[/link] که توسط یک محقق فرانسوی به نام پان ساخته شده […]

سگ‌های ولگرد بانگو (مانگا) . - سگ‌های ولگرد بانگو

سگ‌های ولگرد بانگو (مانگا)

سگ‌های ولگرد بانگو (Bungo Stray Dogs) مانگایی به نویسندگی کافکا آساگیری و تصویرگری سانگو هاروکاوا است. انتشار این مانگا از سال ۲۰۱۲ در مجله کادوکاوا شوتن شروع شد. همچنین یک مانگای اسپین-آف با عنوان «سگ‌های ولگرد بانگو وان!» در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. یک رمان اسپین-آف نیز بر اساس این مجموعه منتشر شده است. […]

سگ‌های ولگرد بانگو (انیمه) . - سگ‌های ولگرد بانگو

سگ‌های ولگرد بانگو (انیمه)

سگ‌های ولگرد بانگو (Bungo Stray Dogs) یک انیمه اقتباسی از مانگایی به همین نام است که توسط استودیو بونز تولید شده است و در توکیو ام‌اکس و دیگر شبکه‌های تلویزیونی به نمایش درآمده است. تاکویا ایگاراشی کارگردان و یوجی انوکیدو فیلمنامه‌نویس این انیمه هستند. فصل اول این مجموعه با دوازده قسمت از ۷ آوریل تا […]

آرک‌های داستان . - سگ‌های ولگرد بانگو

آرک‌های داستان

این صفحه حاوی فهرست آرک‌های داستان مانگا و انیمه سگ‌های ولگرد بانگو است و اطلاعات مختصری از هر آرک آورده شده است. آرک ریشه‌های ناگفته / Untold Origins Arc یک برخورد تصادفی باعث می‌شود تا یوکیچی فوکوزاوا، یک محافظ حرفه‌ای، پسری نابغه و متکبر به نام رانپو ادوگاوا را زیر بال خود بگیرد. اولین ماموریت آن‌ها […]