بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مارمولک سیاه

اشتراک‌گذاری

مارمولک سیاه

Black Lizard

مارمولک سیاه - سگ‌های ولگرد بانگو

کانجی

黒蜥蜴

روماجی

کورو توکاگه

اولین نمایش

چپتر ۵ (مانگا)
قسمت ۴ (انیمه)

مارمولک سیاه (Black Lizard) یک گروه یورش از پورت مافیا است که بیشتر فعالیت‌های نامشروع این سازمان را مدیریت می‌کند.

شرح

آن‌ها به اندازه گروه عملیات‌های ویژه قوی هستند، اگرچه در یکی از حملات خود به راحتی توسط آژانس کارآگاهی مسلح شکست خوردند. این گروه که به عنوان یکی از جوخه‌های تهاجمی مافیا در نظر گرفته می‌شود، توسط رهبر این جوخه یعنی ریورو هیروتسو و در کنار رهبران گردان یعنی میچیزو تاچیهارا و جین آکوتاگاوا رهبری می‌شود.

مارمولک سیاه
یورش مارمولک سیاه به دفتر آژانس

پس از رهبری اوگای موری، مارمولک سیاه تحت فرماندهی ریونوسوکه آکوتاگاوا و یار او او ایچیو هیگوچی قرار گرفت. با این حال در همن ابتدا این سه فرمانده به این نتیجه مشترک رسیدند که تنها قدرت آکوتاگاوا بر آن‌ها حاکم باشد. با این حال پس از یک حمله غیرمجاز علیه یک گروه مزدور خارجی که با ربوده شدن آکوتاگاوا همراه شد، این دیدگاه تغییر پیدا کرد.

عملیات‌های آن‌ها شامل چنین مواردی بود: یورش به انباری که بدون اجازه مافیا محموله می‌فروخت؛ یورش به دفتر آژانس که در نهایت شکست خورد؛ ترور قاتل انجمن که در کنار دیگر اعضای کلیدی مافیا انجام شد. آخرین ماموریت آن‌ها شامل کمک به آژانس در فرار از سگ‌های شکاری بود که تلفات و جراحات شدیدی از جمله هیروتسو و جین را به همراه داشت.

در مواقع اضطراری، مارمولک سیاه در کنار سایر اعضای مافیا اعزام می‌شود. به عنوان مثال آن‌ها در دفاع از مکان‌های عملیاتی خود در طول سوزاندن یوکوهاما کمک کردند. جدا از مأموریت‌های تهاجمی، مارمولک سیاه گاهی اوقات موری و الیز را در سفرهایشان در سرتاسر یوکوهاما همراهی می‌کند.

اعضا

صفحات دیگر