بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فرقه برج ساعت

اشتراک‌گذاری

فرقه برج ساعت

Order of the Clock Tower

مقر

بریتانیا

اولین نمایش

چپتر ۱۲

فرقه برج ساعت (Order of the Clock Tower) یک سازمان زیرزمینی از کاربران دارای توانایی است که در بریتانیا و آژانس نظامی سری انگلیس مستقر هستند.

شرح

این فرقه یک سازمان دولتی بریتانیایی است که لقب شوالیه را دریافت کرده است و از این رو آن‌ها اختیار حفاظت از ملکه را دارند. اعضای این سازمان بالاترین رتبه نگهبانان امپراتوری ملکه بوده‌اند. گفته می‌شد که هر یک از اعضا می‌توانند به تنهایی یک سازمان تروریستی را در یک شب از بین ببرند.

آن‌ها همچنین به داشتن یک سلاح به نام وان اوردر (One Order) معروف هستند.

پیش‌زمینه

در شب تاجگذاری ملکه، برخی از اعضای این سازمان به راحتی توسط پل ورلین کشته شدند.

نفوذ

آنها سازمانی بودند که مسئول تعقیب گروه معروف به میمیک در اروپا بودند.

صفحات دیگر