بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زوال فرشته

اشتراک‌گذاری

زوال فرشته

Decay of the Angel

زوال فرشته - سگ‌های ولگرد بانگو

کانجی

天人五衰

روماجی

تنین گوسوی

رهبر

مقر

یوکوهاما، ژاپن

اولین نمایش

چپتر ۵۷

زوال فرشته (Decay of the Angel) یک سازمان تروریستی است که در زمینه قتل تخصص دارد. اگرچه اعضای این سازمان معدود هستند اما همه‌ی آن‌ها دارای توانایی‌های قدرتمند و تهدیدآمیزی هستند.

شرح

زوال فرشته یک سازمان تروریستی است که مدتهاست در ژاپن پنهان شده است و به عنوان یک انجمن قتل عمل می‌کند و یک صفحه از کتاب را در اختیار دارد. موشیتارو اوگوری توضیح داده است که این سازمان یک طرح چهارگانه دارد که یکی از اهدافش از بین بردن کشور است.

اعضا

صفحات دیگر