بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یوکاسته

اشتراک‌گذاری

یوکاسته

Iokaste the Seer

یوکاسته Assassin’s Creed

مرگ

دهه ۴۲۰ پ.م
خیوس، یونان

وابسته به

فرقه کاسموس

  • عبادت‌کنندگان دودمان

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

یوکاسته الهی (Iokaste the Seer) عضوی از فرقه‌ی کاسموس بود. او در زمان جنگ پلوپونز حکیم شاخه‌ی عبادت‌کنندگان دودمان در خیوس یونان بود.

دانستنی‌ها

  • نام او با یکی از اسطوره‌های یونان یعنی ملکه تب و همسر لایوس مشترک است.
صفحات دیگر