بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گورم کیوتوه‌سون

اشتراک‌گذاری

گورم کیوتوه‌سون

Gorm Kjotvesson

گورم کیوتوه‌سون - Assassin’s Creed

مرگ

حوالی سال ۸۷۳، وینلند

نژاد

انسان

وابسته به

قبیله گرگ
- نگهبانان جنگ

گورم کیوتوه‌سون (Gorm Kjotvesson) که همچنین با عنوان دلسرد (The Keel) شناخته می‌شود، برادر بزرگ‌تر هرولفر و پسر کیوتوه کرول بود. او عضوی از بخش نگهبانان جنگ در فرقه انشنتس بود.

بیوگرافی

در سال ۸۷۳، گورم به دسته پدرش در فرقه انشنتس پیوست و به درجات بالاتری پیشرفت کرد و به مقام ماگستر رسید. او در زمان تصدی این مقام مالکیت یک گوی کریستالی را به دست آورد که با او صحبت می‌کرد. گورم با هدایت‌های جونو از طریق این گوی به ویلند رفت. او و افرادش در آنجا به دنبال معبد بزرگ بودند که گوی کریستالی به آن اشاره کرده بود. در مقطعی دشمن قدیمی گورم یعنی ایوور به کمک هیثم موفق به ردگیری گورم در وینلند شد. ایوور در آنجا به کمپ گورم نفوذ کرد و او را کشت. پس از مرگ گورم، ایوور گوی را بازیابی کرد و آن را به صاحبان جدیدش یعنی مردم موهاک داد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر