ویکی Assassin’s Creed

کیوتوه کرول

اشتراک‌گذاری

کیوتوه کرول

Kjotve the Cruel

کیوتوه کرول - Assassin’s Creed

مرگ

حوالی سال ۸۷۲، ریگیافیلکه، نروژ

نژاد

انسان

وابسته به

قبیله گرگ
فرقه انشنتس
- نگهبانان جنگ

کیوتوه ظالم یا کیوتوه کرول (Kjotve the Cruel) یک وایکینگ نروژی بود که در قرن نهم به عنوان پادشاه ادگر سلطنت می‌کرد. او پدر هرولفر و گورم کیوتوه‌سون، و برادر آلرک بود.

علاوه بر این که کیوتوه یک وایکینگ بی‌رحم بود، او یکی از اولین اعضای نورس در فرقه انشنتس بود که در بخش نگهبانان جنگ این فرقه و تحت نام رمزی تبر (The Axe) فعالیت می‌کرد.

بیوگرافی

در سال ۸۵۶، کیوتوه حمله‌ای را به منطقه‌ای از فورنبرگ در ریگیافیلکه انجام داد که در نتیجه‌ی  آن پدر و مادر ایوور کشته شدند.

تقریبا ۱۷ سال بعد، ایوور به همراه سیگورد، بسیم، هیثم و تعدادی از جنگجویان دیگر قبیله ریون به قلعه کیوتوه حمله کردند. ایوور یک تقابل تک به تک را با کیوتوه داشت. در مقطعی از این تقابل، هیثم قصد ترور کردن کیوتوه را داشت اما در انجام آن موفق نشد. در نهایت ایوور در ادامه مبارزه با کیوتوه، قادر به کشتن او شد.

نمایش‌ها