بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کونگ

اشتراک‌گذاری

کونگ

Kong

کونگ - Assassin’s Creed

وابسته به

بسیم بن اسحاق

کونگ (Kong) یک تاجر و قاچاقچی اهل دالی بود که در قرن نهم یک مغازه چای‌فروشی در بغداد داشت. او دوست بسیم بن اسحاق بود.

بیوگرافی

کونگ حداقل در دهه ۸۵۰ برای انجام تجارت به منطقه کرخ بغداد نقل مکان کرد و در آنجا با بسیم جوان آشنا شد که در آن زمان یک دزد خیابانی بود. این دو قبل از اینکه بسیم آنجا را ترک کند و به انبار نقل مکان کند، با هم دوست صمیمی شدند. گونگ در غیاب بسیم به یک تاجر ثروتمند و با نفوذ تبدیل شد.

چند سال بعد، کونگ از بسیم برای بازیابی یک محموله‌ی مهم از برگ‌های چای کمک خواست. این محموله توسط عضوی از فرقه پیشینیان به نام الکولولو مصادره شده بود.

نمایش‌ها

صفحات دیگر