بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پولمون

اشتراک‌گذاری

پولمون

Polemon

پولمون Assassin’s Creed

مرگ

دهه‌ی ۴۲۰ پیش از میلاد
Teichos، آخا، یونان

وابسته به

فرقه کاسموس

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

پولمون (Polemon) یک حکیم از فرقه‌ی کاسموس و رهبر شاخه‌ی سیلور وین در زمان جنگ پلوپونز بود.

در زمان جنگ او توسط یک اسپارت مزدور یعنی کاساندرا در آخای یونان کشته شد.

صفحات دیگر