بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هرودوت

اشتراک‌گذاری

هرودوت

Herodotos

هرودوت Assassin’s Creed

تولد

حوالی سال ۴۸۴ پ.م
ساموس، امپراطوری هخامنشی

مرگ

حوالی سال ۴۲۵ پ.م

وابسته به

کاساندرا
گروه آدرستیا

صداپیشه

پیتر پولیکاپو

حضور در

Assassin's Creed: Origins (تنها اشاره)
- The Hidden Ones (تنها اشاره)
Assassin's Creed: Odyssey (اولین نمایش)

هرودوت (Herodotos) یکی از مورخان اولیه یونان بود. او اغلب در جامعه‌ی غرب با عنوان «پدر تاریخ» شناخته می‌شود و مشهورترین اثرش کتاب تواریخ است. با این حال مخالفان هرودوت او را با عنوان «پدر دروغ‌ها» خطاب می‌کنند.

او در جزیره‌ی ساموس و سواحل آناتولی متولد شد. هرودوت در زمان جنگ پلوپونز، کاساندرا را در ماجراجویی‌هایش همراهی کرد و رویدادهای مربوط به او را مستند کرد، اما مستندات او برای بشر گمشده باقی ماند تا این که در سال ۲۰۱۸ لیلا حسن آن را پیدا کرد.

دانستنی‌ها

  • اگرچه هرودوت در بازی در سامون متولد شده است اما از لحاظ تاریخی او متولد هالیکارناس است.
صفحات دیگر