بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هایدرا

اشتراک‌گذاری

هایدرا

The Hydra

هایدرا Assassin’s Creed

مرگ

دهه ۴۲۰ پیش از میلاد
دریای اژه، یونان

وابسته به

فرقه کاسموس

  • خدایان دریای اژه

حضور در

Assassin's Creed: Odyssey

فردی با عنوان هایدرا (The Hydra) که همچنین با نام هایدرای چند-سر شناخته می‌شد، یکی از حکیمان فرقه‌ی کاسموس بود. همچنین او در زمان جنگ پلوپونز یکی از خدایان دریای اژه بود.

هایدرا سرانجام در یک نبرد دریایی توسط یک مزدور اسپارت یعنی کاساندرا کشته شد، کسی که قصد نابودی فرقه را داشت.

دانسیتی‌ها

  • نام هایدرا با مار چند-سر افسانه‌ای یونان مشترک است.
صفحات دیگر