بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مونگر

اشتراک‌گذاری
مونگر Assassin’s Creed

مانگر

مونگر (Monger) یکی از اعضای فرقه کاسموس بود که در زمان جنگ پلوپونز تحت شاخه‌ی اتحادیه پلوپونز در کورینتوس یونان فعالیت می‌کرد.

او سرانجام توسط یک مزدور اسپارت یعنی کاساندرا کشته شد.

بیوگرافی

مونگر در اواسط دهه ۴۴۰ پ.م. با میرین در ارتباط بود. میرین کسی بود که در فعالیت‌های او در سراسر کورینتوس اختلال ایجاد کرده بود. مونگر او را تحدید به مرگ کرده بود.

در مقطعی (احتمالا قبل از ۴۳۱ پ.م.) او افرادش شهر کورینتوس را در اختیار گرفته بودند. این شهر که زمانی ثروتمند و پر رونق بود به فساد کشیده شد.

کاساندرا در حالی که به دنبال سرنخ‌هایی از مادرش بود به فردی به نام آنتوسا برخورد کرد، کسی که برای مقابله با مونگر از او کمک خواست. مونگر با کمک فرقه یک ارتش کوچک را در کورینتوس ایجاد کرد. او با استفاده از ارتش مردم را تحت فشار قرار می‌داد تا پولی از آن‌ها دریافت کنند. مونگر همچنین به خاطر قاچاق سلاح‌ها در بندر کورینتوس و انبار کردن آن‌ها در بندر لکایون شناخته می‌شد، سلاح‌هایی که در نهایت به سربازان جنگ فروخته می‌شد.

کاساندرا به کمک آنتوسا تمام سلاح‌های انبار او را نابود کرد و پس از آن مونگر را نیز کشت. به این ترتیب حکومت ظالمانه‌ی او در کورینتوس پایان یافت.

دانستنی‌ها

  • اگر کاساندرا او را در غار بکشد، لاگوس شواهد و مدارکی را در مورد یکی از اعضای فرقه که پادشاه اسپارت بود را ارائه خواهد کرد. در غیر این صورت این شواهد ارائه نخواهد شد و متهم کردن پوسانیاس نیز غیر ممکن خواهد شد.
صفحات دیگر