بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مسعود الیعقوب

اشتراک‌گذاری

مسعود الیعقوب

Mas'ood Al-Ya'qoob

مسعود الیعقوب - Assassin’s Creed

مرگ

حدود ۸۶۲

نژاد

انسان

وابسته به

مسعود الیعقوب (Mas'ood Al-Ya'qoob) که بیشتر با نام الغول شناخته می‌شود، یکی از اعضای فرقه پیشینیان بود که در قرن نهم در بغداد فعالیت می‌کرد.

او صاحب یک کارخانه صابون‌سازی بود و به نمایندگی از فرقه، از شغل خود برای دستگیری کارگران و وادار کردن آن‌ها به حفاری در تپه‌های شنی اطراف شهر استفاده کرد.

نمایش‌ها

صفحات دیگر