بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مزرعه

اشتراک‌گذاری
مزرعه
بقایای مزرعه در سال ۲۰۱۳

مزرعه (The Farm) یک محوطه متعلق اساسین‌ها بود که در داکوتای جنوبی و حومه‌ی راپید سیتی واقع شده بود. اجتماع واقع در آنجا شامل ۳۰ نفر بود اما همه‌ی آن‌ها اعضای فعال انجمن برادری اساسین نبودند.

این مزرعه محل تولد و خانه‌ی دوران کودکی دزموند مایلز است. او تمرینات اساسین خود را در این مکان شروع کرد. پدر دزموند یعنی ویلیام مایلز در مورد دشمنان آن‌ها به پسرش هشدار می‌داد و به او توصیه می‌کرد که همیشه برای آن‌ها آماده باشد. با این حال دزموند به وجود چنین دشمنانی اعتقاد نداشت و از آنجا اساسین‌ها اجازه خروج از این مزرعه را نداشتند، همین عاملی شد تا دزموند در سن شانزده سالگی از آنجا فرار کند و دنیای بیرون از مزرعه را ببیند.

صفحات دیگر