بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرجانه

اشتراک‌گذاری

مرجانه

Murjana

مرجانه - Assassin’s Creed

نژاد

انسان

مرجانه (Murjana) زنی از خلافت عباسی بود که در قرن نهم در بغداد زندگی می‌کرد. او دختر تاجر معروف علی بابا و دوست بشی از شورشیان زنج بود. او برخلاف پدرش برای هیجان جنگ زندگی می‌کرد و به جای دیپلماسی، حل و فصل کردن درگیری‌ها با شمشیر را ترجیح می‌داد. او به عنوان محافظ علی بابا مرتبا از کاروان‌های او محافظت می‌کرد.

هنگامی که پدرش با چهل دزد به مشکل خورد، بشی به او توصیه کرد که به دنبال پنهان شدگان برود که قابل اعتماد بودند و می‌توانستند به وضعیت او کمک کنند. مرجانه نامه‌ای به دفتر حربیه نوشت و بسیم بن اسحاق آن را پیدا کرد. در نامه مرجانه از او خواسته بود که در بیرون از جنوب دروازه شهر دیداری داشته باشند.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Mirage – The Forty Thieves
صفحات دیگر