بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لوکی

اشتراک‌گذاری

لوکی

Loki

لوکی - Assassin’s Creed

مرگ

۷۵۰۰۰ د.م (۲۳۰۶ عصر ایسو)
هوردافیلک، نروژ

گونه

وابسته به

آسیر

لوکی (Loki) یک ایسو یوتون بود که با آسیرهای آسگاردی به رهبری برادرش اودین همسو بود. با وجود ایجاد درگیری میان آسیرها و یوتون‌ها، لوکی هیچ ارتباط معناداری با هیچ یک از این دو جناح نداشت. با این حال به تدریج اختلافات میان لوکی و اودین و همین طور فرزند نامشروع لوکی یعنی فنریر آشکار شد.

قرن‌ها پس از فاجعه بزرگ، لوکی در میان بشریت به عنوان خدای شرارت در اساطیر آلمانی و نورس در ذهن‌ها ماند و همیشه به خاطر هوش برتر و ماهیت کاریزماتیکش شناخته می‌شد. لوکی مدت‌ها پس از مرگش قادر شد با موفقیت در قالب انسانی به نام بسیم بن اسحاق دوباره متولد شود.

نمایش‌ها

  • Assassin's Creed: Last Descendants – Fate of the Gods (اولین اشاره)
  • Assassin's Creed: Valhalla (اولین نمایش)
  • Discovery Tour: Viking Age
  • Echoes of History (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Valhalla – Forgotten Myths
  • The World of Assassin's Creed Valhalla: Journey to the North – Logs and Files of a Hidden One (اشاره شده)
  • Assassin's Creed: Mirage
صفحات دیگر