بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیحه

اشتراک‌گذاری

قبیحه

Qabiha

قبیحه - Assassin’s Creed

مرگ

حدود ۸۶۵

نژاد

انسان

وابسته به

قبیحه (Qabiha) که به نام البهاموت (به معنی: مار) نیز شناخته می‌شود، کنیز یونانی یک خلیفه عباسی به نام المتوکل و مادر ابوعبدالله بود. او رأع الافعه (معنی: «رئیس فرقه») فرقه پیشینیان مستقر در بغداد بود و اعضای آن را از دربار خلافت هدایت می کرد.

صفحات دیگر