بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ترور ژولیوس سزار

اشتراک‌گذاری

ترور ژولیوس سزار

Assassination of Julius Caesar

ترور ژولیوس سزار - Assassin’s Creed

دوره زمانی

امپراتوری روم

تاریخ

۱۵ مارچ سال ۴۴ پ.م.

مکان

رم، جمهوری رومی

نتیجه

مرگ ژولیوس سزار
مرگ لوسیوس سپتیموس
گریختن بروتوس و کاسیسوس از روم

جناح‌های درگیر

ترور ژولیوس سزار نتیجه یک دسیسه از سمت تعدادی از سناتورهای رومی که اعضای شاخه رومی هیدن وان‌ها بودند صورت گرفت. آن‌ها در تاریخ ۱۵ مارچ سال ۴۴ پ.م. سراز را در کوریا و در تئاتر پمپی به قتل رساندند.

سزار پیش از ترورش دیکتاتور جمهوری رومی بود که در اواخر عمرش توسط سنای جمهوری روم به عنوان دیکتاتور ماندگار (dictator perpetuo) اعلام شد. این اعلامیه باعث ترس چندین سناتور به این منظور که شاید سزار بخواهد مجلس سنا را سرنگون کند. توطئه گران موفق به به بازیابی جمهوری روم نشدند، و جنگ داخلی آزادی‌خواهی شکل گرفت که در نهایت به دوره پرینکیپاته امپراتوری روم ختم شد.

در همین مقطع فرقه انشنتس به طور مخفیانه از سزار پشتیبانی می‌کرد. این پشتیبانی باعث جلب شدن توجه چند هیدن وان از جمله آیا، مارکوس جونیوس بروتوس و گایوس کاسیوس لونگینوس شد. این افراد به طور محرمانه به جذب سناتورها پرداختند و تصمیم گرفتند تا سزار را حذف کنند.

صفحات دیگر