بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امورجس

اشتراک‌گذاری

امورجس

Amorges

امورجس - Assassin’s Creed

مرگ

حدود ۴۲۰ پ.م.
معبد زئوس، مسنیا، یونان

نژاد

انسان

وابسته به

امپراتوری هخامنشی
گروه اردوان
- فرقه فرمانروایی (Dominion)

امورجس (Amorges) رهبری ایرانی از فرقه پیشینیان و رهبر شاخه فرمانروایی (Dominion) بود که در قرن پنجم پیش از میلاد در امپراتوری هخامنشی فعالیت می‌کرد.

او یکی از اعضای سابق نخبگان ایرانی و دوست نزدیک داریوش بود، کسی که قبلا با نام ادروان شناخته می‌شد. امورجس پس از پیوستن به فرقه، از ترور شدن پادشاه اردشیر یکم، پسر خشایارشا یکم که قبلا توسط داریوش ترور شده بود، جلوگیری کرد. پس از اینکه داریوش به عنوان خائن شناخته شد، امورجس و فرقه‌اش، او و خانواده‌اش را شکار کردند و آن‌ها را مجبور به فرار از ایران کردند.

صفحات دیگر