بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

المتوکل

اشتراک‌گذاری

المتوکل

al-Mutawakkil

المتوکل - Assassin’s Creed

تولد

۳۱ مارچ ۸۲۲
بغداد، خلافت عباسی

مرگ

۸۶۱
انبار، خلافت عباسی

نژاد

انسان

وابسته به

دودمان عباسی

أبو الفضل جعفر بن محمد المعتصم بالله که بیشتر با نام سلطنتی‌اش المتوکل (al-Mutawakkil) شناخته می‌شود، خلیفه‌ی خلافت عباسی از سال ۸۴۷ تا ۸۶۱ بود.

بیوگرافی

متوکل عروسک خیمه شب بازی فرقه پیشینیان بود که مأمور شده بود به آنها برای دستیابی به صندوقچه‌ای حامل اثری گرانبها کمک کند، اگرچه او از دیدن محتویات آن منع شده بود. پس از جمع‌آوری این محموله و ذخیره آن در کاخ زمستانی انبار، او برای ارائه این اثر دیداری را با سازمان ترتیب داد. در شب ملاقات، پسرش ابوعبدالله که نگران او بود اصرار کرد که همراهش بیاید اما متوکل نپذیرفت و به نگهبانان دستور داد تا او را ببرند. بعدا در طول جلسه، این خلیفه صندوق را به رهبر فرقه ارائه کرد تا آیتم داخل آن را از نزدیک ببیند. متوكل به فرقه اطمينان داد كه سازه در كاخش امن نگه داشته خواهد شد.

در مقطعی متوکل موفق به گرفتن مچ دزدی به نام بسیم بن اسحاق شد که این صندوق را باز کرده بود و سعی داشت محتویات آن را بیرون آورد. از آنجایی که این خلیفه از عواقب چنین اتفاقی و مطلع شدن فرقه می‌ترسید، بسیم را به ستونی چسباند و سعی کرد او را خفه کند. با این حال دوست بسیم به نام نهال از راه رسید و با چاقویی به گردن متوکل، این خلیفه را کشت. قتل متوکل توسط پسرش ابوعبدالله مشاهده شد و او به نگهبانان دستور داد تا بسیم و نهال را دستگیر کنند. به این ترتیب این دو دزد از قصر گریختند.

قتل متوکل توسط بسیم و نهال خشم نگهبانان عباسی را برانگیخت. صبح روز بعد آن‌ها محل‌هایی که بسیم در آن حضور داشته را شناسایی کردند و اهالی آنجا را اعدام کردند و اجسادشان را برای نمایش روی تیرهای چوبی بستند.

نمایش‌ها

صفحات دیگر