Assassin’s Creed

اسپارت

اشتراک‌گذاری

اسپارت (Sparta) شهری در لاکونیا یونان است که در دوران کلاسیک یک پولیس برجسته بود. در دوران اوج، اسپارت دارای یک جامعه‌ی جنگجو بود که مردانش از زمان کودکی به تمرینات نظامی می‌پرداختند. این تخصص باعث ایجاد جنگجویان بزرگی در این زمان شد و به همین سبب از قدرت رزمی اسپارت در سراسر یونان به عنوان یک افسانه یاد می‌شود.

تاریخچه

اسپارت در سال ۴۸۰ پ.م. تحت رهبری لئونیداس قرار داشت، کسی که در جنگ ترموپیل و در دومین یورش پارس‌ها به یونان کشته شد. با این حال یونانیان در در جنگ پیروز شدند و به دنبال آن آتن با رهبری اتحادیه دلوس به عنوان یک هژمونی قدرت گرفت. در این دوره اسپارت و آتن تبدیل به دشمنان بزرگ یکدیگر شدند و اتحادیه قدیمی‌تر که با عنوان اتحادیه پلوپونز شناخته می‌شد به جنگ با اتحادیه دلوس پرداخت. این درگیری در سال ۴۳۱ پ.م. و در قالب جنگ پلوپونز به اوج خود رسید. در این دوره‌ی زمانی، اسپارت به طور مشترک توسط آرخیداموس از دودمان یوریپانتد و پوسانیاس از دودمان اگیاد فرمانروایی می‌شد.

کاساندرا، مزدور اسطوره‌ای و نوه‌ی لئونیداس کسی بود که در اسپارت به دنیا آمد و در آنجا بزرگ شد. او وقتی یک بچه بود در جریان مصیبتی که برای خانواده‌شان ایجاد شده بود قرار گرفت و محکوم به مرگ شد، اما او جان سالم به در برد و به عنوان یک تبعیدی در جنگ پلوپونز مبارزه کرد.

نمایش در