بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آتن

اشتراک‌گذاری

آتن

Athens

آتن Assassin’s Creed

موقعیت

یونان

دودمان‌ها

امپراطوری و جمهوری روم (۱۴۶ پ.م. تا ۳۹۶ ب.م.)
امپراطوری بیزانس (قرن ۳ تا ۱۲۰۴)
امپراطوری مقدس روم (۱۲۰۴ تا ۱۴۵۸)
امپراطوری عثمانی (۱۴۵۸ تا ۱۸۳۳)
پادشاهی یونان (۱۸۳۲ تا ۱۹۷۳)
جمهوری هلنیک (۱۹۷۳ تاکنون)

فرقه‌ها

اتحادیه پلوپونز
اتحادیه دلوس
اساسین‌ها
- انجمن برادری یونان
تمپلارها
- فرقه کاسموس
- تشریفات یونانی

بنیان‌گذار

ککروپس یکم

تاریخ بنیان

حوالی ۱۵۵۶ پ.م.

نمایش در

Assassin's Creed: Revelations (تنها اشاره)
Assassin's Creed: Odyssey

آتن (Athens) پایتخت و بزرگترین شهر یونان است. این شهر در مرکز آتیکا واقع شده و در واقع محل تولد دموکراسی است.

بعد از یک دوره‌ی شکوفایی فرهنگی که ریشه‌ی اکثر فرهنگ غرب است، آتن در جنگ پلوپونز و در رویارویی با رقیب نظامی‌شان یعنی اسپارت سقوط کرد. قرن‌ها بعد با سقوط امپراطوری بیزانس این شهر تحت کنترل امپراطوری عثمانی قرار گرفت و نفوذ اساسین در آنجا شدت گرفت.

صفحات دیگر