ویکی مردگان متحرک

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ارتش جمهوری مدنی

اشتراک‌گذاری

ارتش جمهوری مدنی

Civic Republic Military

ارتش جمهوری مدنی - مردگان متحرک

نوع

ارتش

وضعیت

فعال

رهبر

موقعیت

مرکز تحقیقات جمهوری مدنی
پایگاه عملیاتی پیشروی کاسکادیا

متحدان

اسکونجرها (قبلا)

ارتش جمهوری مدنی (Civic Republic Military) که همچنین به اختصار CRM خطاب می‌شود، در اصل گارد ملی پنسیلوانیا و سازمانی است که به عنوان یک نیروی نظامی در جمهوری مدنی فیلادلفیا، یک تمدن پیشرفته و مستبد عمل می‌کند. آن‌ها اولین بار در فصل ۸ سریال مردگان متحرک معرفی شدند. آن‌ها همچنین در فصل ۵، ۶ و ۷ ترس از مردگان متحرک ظاهر شدند، جایی که گروه مورگان، به ویژه آلتیا با آن‌ها مواجه شد. این ارتش همچنین یک گروه محوری متخاصم در سریال آن‌هایی که زنده‌اند و به طور کلی یک نیروی آنتاگونیست در کل دنیای تلویزیونی مردگان متحرک است. این نیرو دارای هلیکوپترهای متعددی است که از آن برای حمل و نقل و برای جمع آوری بازماندگان جدید و جستجوی تدارکات استفاده می‌کند.

صفحات دیگر