کلید چاک چل (Key of Chak Chel)

کلید چاک چل

Key of Chak Chel

کلید چاک چل (Key of Chak Chel) Tomb Raider

تمدن

مایا

موقعیت خاستگاه

مکزیک، کوزومل

تاریخ اکتشاف

۲۰۱۸

موقعیت

مکزیک، کوزومل

اکتشاف توسط

لارا کرافت

کلید چاک چل (Key of Chak Chel) عتیقه‌ای در Shadow of the Tomb Raider است.

تاریخچه

کلید چاک چل یک عتیقه از تمدن مایا است که در بالای یک هرم زیرزمینی قرار دارد. لارا کرافت برای این که این عتیقه به دست ترینیتی نیفتد آن را از جایگاه خود خارج کرد، اما این اقدام او منجر به رهاسازی آخرالزمان مایایی شد.