گروه‌ها

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ترینیتی (Trinity) Tomb Raider

ترینیتی (Trinity)

فرقه‌ی ترینیتی (Trinity – سه‌گانگی) یک سازمان نظامی باستانی و مرموز است که در جستجوی کنترل دنیا و سرنوشت بشریت است. وجود ترینیتی حداقل به اوایل سال ۹۸۷ بعد از میلاد و حتی عقب‌تر از آن برمی‌گردد. شوایعی وجود دارد که این فرقه به کلیسای کاتولیک رومی وابسته بوده است، این شوایع از آنجا نشات […]

فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan) Tomb Raider

فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan)

فرقه‌ی کوکالکان (Cult of Kukalkan) گروهی است که برای هزاران سال بر شهر پنهان پایتیتی حکمرانی می‌کند. مردم پایتیتی ملزم هستند تا به این فرقه احترام بگذارند. دانستنی‌ها این فرقه ممکن است اشاره‌ای به کوکولکان، یک خدای مار مایانی داشته باشد.