بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کشتار باند توکی مانجی

اشتراک‌گذاری

کشتار باند توکی مانجی

Tokyo Manji Gang Massacre

کشتار باند توکی مانجی - توکیو ریونجرز

تاریخ

ژانویه ۲۰۱۸

مکان

مانیلا

تلفات

ارشدان باند توکیو مانجی

کشتار باند توکی مانجی (Tokyo Manji Gang Massacre) اشاره به مرگ‌های افراد ارشد باند توکیو مانجی توسط مانجیرو سانو دارد.

خلاصه

در سال‌های قبل از مرگ مانجیرو سانو در سال ۲۰۱۸، چندین عضو و وابستگان سابق گروه مانجی توکیو در ژاپن به قتل رسیدند. فهرست قربانیان گسترده بود و شامل کن ریوگوجی، تاکاشی میتسویا، هاکای شیبا، چیفیو ماتسونو، هاروکی هایاشیدا، کازوتورا هانمیا و تتا کیساکی می‌شد. همه قربانیان منحصرا توسط مانجیرو سانو به قتل رسیدند. این قتل‌ها وقتی تمام شد که کارآگاه نائوتو تاچیبانا در فیلیپین و در سال ۲۰۱۸ به مانجیرو سانو شلیک کرد و او را کشت.

صفحات دیگر